Olimpiada Fizyczna LO

Sukces Kamila w LXII Olimpiady Fizycznej
Olimpiada Fizyczna to zawody trójstopniowe o zasięgu krajowym organizowane dla uczniów szkół średnich. Organizatorem Olimpiady Fizycznej jest Polskie Towarzystwo Fizyczne Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej w Warszawie. Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej oraz trzynaście Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej powoływanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.
W tym roku odbyła się już LXII Olimpiada Fizyczna. W zawodach I stopnia wzięło udział dwóch uczniów z klasy III c LO naszej szkoły, Paweł Gajzler i Kamil Grudziński.
Treści zadań pierwszego stopnia są rozsyłane centralnie do szkół z Komitetu Głównego w Warszawie. Zadania zawodów I stopnia uczniowie rozwiązywali w domu. Rozwiązania zadań przesłali do okręgowego komitetu olimpiady fizycznej w terminie do 12.10.2012r. z części I-ej (15 zadań teoretycznych) i do 16.11.2012r. z części II-ej (zadania teoretyczne i doświadczalne). W dniu 17.12.2012r. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczeciniedr Tadeusz M. Molenda ogłosił listę zakwalifikowanych do etapu II.
Wśród 64 zawodników z okręgu szczecińskiego (dwa województwa - lubuskie i zachodniopomorskie) zakwalifikowanych do zawodów II stopnia, znalazł się Kamil Grudziński, Pawłowi zabrakło jedynie dwóch punktów.
Gratulujemy zawodnikom a 6 stycznia trzymamy kciuki za Kamila, który zmierzy się z zadaniami teoretycznymi części I zawodów II stopnia XLII Olimpiady Fizycznej.
E.B.