Dzień Niepodległości 2012

Autor: Teresa Jaskuła
„Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska wolności narodów chorąży …”
- ZSO uczciło pamięć bohaterów niepodległej Polski
 
Jak co roku, dzień 11 listopada daje wszystkim Polakom możliwość manifestacji swojego patriotyzmu. Nie inaczej było w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiorysami rodaków, którzy szczególnie wsławili się w walce o niepodległość.
Jeszcze przed rozpoczęciem obchodów święta, na ściennych gazetkach szkolnych pojawiły się symbole związane z rocznicą. Na dwa dni przed uroczystą celebracją rocznicy, Koło Historyczne pod kierunkiem panów Jacka Turkiela i Roberta Jonasika, przygotowało dla licealistów konkurs mający na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu historii I wojny światowej i początków istnienia II Rzeczypospolitej. Odpowiedzi uczniów ukazały wysoki poziom ich wiedzy na powyższe tematy.
Na szczególną pochwałę zasługują laureaci konkursu (I miejsce – Dominika Kłosin IIA; II miejsce – Monika Kipczak IIC i Paulina Szymańska IIB; III miejsce - Katarzyna Jasińska IIB i Aleksandra Motylska IC) oraz wyróżnieni (Kacper Szala IC, Dawid Zieliński IA, Wojciech Juszkiewicz IIC i Kamila Kawka IIC).
Właściwe obchody uroczystości miały miejsce 12 listopada. Historycy przygotowali dla uczniów oraz grona pedagogicznego montaż słowno – muzyczny. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zaprezentowano słuchaczom słowa „Pieśni Pierwszej Brygady Legionów Polskich”. Następnie z pieśnią w tle, członkowie Koła przybliżyli kolegom i pedagogom sylwetki dwóch bohaterów walki o niepodległość: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Prezentacji towarzyszyła recytacja  wiersza opiewającego czyny Orląt Lwowskich oraz odczytanie wybranych fragmentów dzieła R. Dmowskiego pt.: „Jestem Polakiem”. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kroniką wojny polsko – bolszewickiej z 1920r., którą nazwano  siedemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata.  Po prezentacji części artystycznej dyrektor szkoły, pan Sławomir Głuszak, wraz z panem Jackiem Turkielem wręczyli nagrody książkowe laureatom konkursu.
Obchody narodowego święta cieszyły się dużym zainteresowaniem. Należy nadmienić, iż uczniowie szkoły podeszli do tematu niepodległości kraju z należytym szacunkiem i powagą. Mamy nadzieję, że trud włożony w przygotowania do celebracji zaowocuje szerzeniem patriotyzmu wśród licealistów i gimnazjalistów.
A.T. i E.C.