jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

I LO
ul. Niepodległości 16

74-100 Gryfino

tel. 91 416-20-65

Sekretariat czynny:

Pn - Pt:

8:00 - 15:00

 

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:50 - 9:35

3. 9:40 - 10:25

4. 10:35 - 11:20

5. 11:25 - 12:10

6. 12:25 - 13:10

7. 13:15 - 14:00

8. 14:05 - 14:50

9. 14:55 - 15:40

 

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica – międzyszkolna sieć współpracy

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/21 uczestniczy w  Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. 
Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.

Zawarliśmy porozumienie z dwoma szkołami:
- z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
- z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

W ramach współpracy będziemy wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, a w szczególności:

 1. zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk.


Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK „Aktywna tablica”

 

Zadanie

Sposób realizacji zadania

Nauczyciele realizujący  

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Powołanie e-koordynatora

 

Dyrektor


 

Grudzień 2020

 

Powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspiera  nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Powołanie zespołu samokształceniowego do realizacji projektu

 

 Dyrektor

 

Grudzień 2020

Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Ustalenie harmonogramu spotkań międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

 

E-koordynator

 

 

Luty 2021

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli.

Zorganizowanie spotkań online  z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Aleksandra Tobolska
Aldona Małyska
Magdalena Ryngiewicz
Halina Szymańska-Walczak
Jolanta Kaczmarczyk
Małgorzata Król
Magdalena Michońska
Teresa Jaskuła

 

Luty – kwiecień 2021

 

Uczestniczenie w konferencjach
i szkoleniach z zakresu TIK w nauczaniu

Wybór form doskonalenia
i udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK.

 

Aleksandra Tobolska
Aldona Małyska
Halina Szymańska-Walczak
Jolanta Kaczmarczyk
Magdalena Michońska
Teresa Jaskuła

Styczeń - maj 2021

Zorganizowanie 3lekcji otwartych
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
w ramach uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Przeprowadzenie 1 lekcji otwartej przez nauczyciela historii, 2 lekcji przez nauczyciela biologii.

Aldona Małyska

 

Magdalena Michońska

Kwiecień – maj 2021

 

Kwiecień – maj 2021

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami z innymi nauczycielami – udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk.

Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji.

Aleksandra Tobolska
Aldona Małyska
Magdalena Ryngiewicz
Halina Szymańska-Walczak
Jolanta Kaczmarczyk
Małgorzata Król
Magdalena Michońska

Do maja 2021

Utworzenie zakładki „Aktywna tablica” na stronie szkoły.

Utworzenie zakładki projektu. Umieszczanie w zakładce materiałów dokumentujących działania realizowane w ramach projektu.

Teresa Jaskuła

Styczeń – czerwiec 2021

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w każdym oddziale Liceum Ogólnokształcącego

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym oddziale.

Dokumentowanie prowadzonych zajęć w formie przyjętej w szkole (sprawozdania).

Wszyscy nauczyciele

Styczeń – czerwiec 2021

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

Teresa Jaskuła

Czerwiec 2021

 Lekcje otwarte - Aktywna tablica
 

Lekcja otwarta - biologia - mgr Magdalena Michońska 13.05.2021r.

Lekcja otwarta - biologia

Lekcja otwarta - historia - Aldona Małyska  12.05.2021r.

 

Lekcja otwarta - historia

Lekcja otwarta - biologia - dr Magdalena Michońska 27.05.2021r.
 

Lekcja otwarta2 - biologiaScenariusze lekcji - Aktywna tablica

 1. Scenariusz lekcji - matematyka - Matematyka

 2. Scenariusz lekcji - chemia -  Chemia

 3. Scenariusz lekcji - język angielski - Język angielski

 4. Scenariusz lekcji - język niemiecki - Język niemiecki

 5. Scenariusz lekcji - biologia - BiologiaDobre praktyki - Aktywna tablica

 • „Niestandardowe pomysły na breakout rooms nie z tej ziemi.” - 
  https://edunation.clickmeeting.com/-niestandardowe-pomysly-na-breakout-rooms-nie-z-tej-ziemi-/
 1. Kanał You Tube - Waldemar Grabowski przedstwia treści o zdalnym nauczaniu na platformie Teams

 1. Kanał You Tube - Waldemar Grabowski omawia programu Microsoft Word, Excel, Power Point 

 1. Kanał You Tube - Waldemar Grabowski
  TIK w pracy NAUCZYCIELA #30. Canva - darmowe oprogramowanie dla szkoły, nauczyciela, ucznia.

 1. Kanał You Tube - ewangelista IT
  Jak STWORZYĆ ZADANIE dla Uczniów, jak Uczeń je wypełnia i zwraca? [Teams: Zadania]